Filter

0

Privaatsuseeskirjad

Privaatsuseeskirjad

Cellbes hoolib oma klientide privaatsuse kaitsmisest. Privaatsuspõhimõtetes kirjeldame, kuidas me kasutame ja salvestame teie isikuandmeid - ja millistel eesmärkidel.Kasutame teie isikuandmeid selleks, et:

Hallata teie ostusid meie juures, samuti teie kontot juhul, kui olete sellise konto avanud. Näiteks selleks, et võimaldada teile konto loomisega kaasnevate funktsioonide kasutamine. Samuti selleks, et meiepoolne suhtlus ja meie pakkumised oleksid võimalikult asjakohased ja huvitavad. See tähendab, et teile saabuvad e-kirjad, SMSid ja tavapostitused põhinevad teie ostuajalool ja toodetel, mille vastu olete ise huvi üles näidanud.Millised õigused on teil teie isikuandmete töötlemise mõjutamiseks meie juures?

Teil on GDPR-i alusel mitmeid õigusi, sealhulgas õigus olla vastu andmete kasutamisele turunduslikel eesmärkidel.Kes vastutab teie isikuandmete töötlemise eest?

Teie isikuandmeid töötleb Cellbes AB (reg. nr 556540-2152) (edaspidi „Cellbes“).


Teie privaatsus on meie jaoks oluline. Käesolevas eeskirjas teavitame teid, kuidas Cellbes töötleb teie isikuandmeid, kui te sooritate ostu, külastate Cellbesi kodulehte ning identifitseerite end, loote ja kasutate kontot, samuti kui te saate Cellbesilt uudiskirju, tekstisõnumeid, postitusi, teavet või muid reklaammaterjale.


Kui teil on küsimusi seoses isikuandmete töötlemisega või kui soovite pöörduda meie poole seoses oma õigustega, palun võtke meiega ühendust meili teel klienditeenindus@cellbes.ee või saatke kiri postiaadressile Cellbes, postkast 484, 10504 Tallinn. Telefoni teel ühenduse saamiseks helistage 64 54 444.Kuidas Cellbes töötleb teie isikuandmeid?


Töötleme teie andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • teie ostude haldamiseks;
 • teie konto haldamiseks, kui olete otsustanud konto luua (nt saada kasu konto eelistest, mis kaasnevad konto loomisega);
 • saatmaks teile reklaammaterjale e-posti, tekstisõnumi ja posti teel;
 • eripakkumiste ja teie jaoks asjakohaste pakkumiste koostamiseks toetudes teie ostuajaloole ja toodetele, mille suhtes olete huvi üles näidanud (nt klõpsates meie uudiskirjas ja tekstisõnumis), või kui panete tooteid ostukorvi.
 • kehtivate seaduste ja eeskirjade jälgimiseks;
 • pakkumaks kodulehe funktsioone, mis muudavad selle võimalikult lihtsalt kasutatavaks.


Cellbese jaoks on väga oluline teavitada võimalikult selgelt, kuidas teie isikuandmeid käsitletakse. Selle kohta, kuidas teie isikuandmeid käsitletakse, saate täpsemalt lugeda käesoleva eeskirja lõpust. Seal on täpsemalt kirjeldatud, miks Cellbes teie isikuandmeid töötleb, milliseid andmeid ja kaua neid töödeltakse. Esitatud on ka teave õiguslike aluste kohta, millele Cellbes teie isikuandmete töötlemisel seaduspäraselt toetub ja mis on kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega.Kuidas Cellbes kaitseb teie isikuandmeid?

Cellbes ja Cellbesi koostööpartnerid on võtnud kasutusele mitmeid organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid. Cellbes tegeleb aktiivselt sellega, et tagada ELi isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete järgimine. Cellbesil on mitmeid IT-süsteeme ja funktsioone, mis aitavad kaitsta teie isikuandmeid ebaseadusliku ja volitamata töötlemise eest. Lisaks on Cellbesil ettevõttesisesed toimingud, millega tagatakse, et teie isikuandmetele ei pääse juurde need, kellel selleks vajadust pole.Kas te peate esitama oma isikuandmed ja mis siis saab, kui te seda ei tee?

Selleks, et Cellbes saaks pakkuda teatavaid teenuseid ja et oleks võimalik sõlmida leping ettevõttega Cellbes, on vajalik teatud isikuandmete esitamine. Kui te ei esita isikuandmeid, mida on vaja lepingu täitmiseks, võib Cellbes loobuda kaupade tarnimisest.


Kui te ei esita teavet, mida vajatakse töötlemiseks, mida me teeme teie nõusoleku kohaselt, siis me ei saa töödelda teie isikuandmeid sel eesmärgil. Teie nõusolekut on vaja nt kui soovite jätkata uudiskirjade, tekstisõnumite ja postituste saamist, mis sisaldavad teile mõeldud teavet ja pakkumisi, pikema aja jooksul, kui see, mille kohta me teie teavet saadame (vt allpool esitatud teavet).Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele?

Teie isikuandmeid käsitletakse lähteandmetena vaid ettevõttes Cellbes. Teie isikuandmeid võidakse jagada väljapoole ettevõtet Cellbes, kui see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ja kui ettevõttel on vaja abi toimingutega, mis ei kuulu ettevõtte põhioskuste alla. Seeläbi saab Cellbes pakkuda teile tooteid parimate hindadega.


Täpsem teave teie isikuandmete jagamise kohta:


 • Teie isikuandmeid jagatakse ettevõttevälise klienditeenust osutava ettevõttega, et tagada parim klienditeenindus.
 • Selleks, et saaksite osta soovitud kaupa, jagatakse teie isikuandmeid tarnijatega, kes tagavad teie poolt valitud makseviisi. Olenevalt valitud makseviisist võib see erineda, mis andmeid tarnijad täpselt töötlevad ja kuidas nad seda teevad.
 • Cellbes jagab teie isikuandmeid transporditeenuse osutajaga, et tarnida teile teie ostetud tooteid või et te saaks tühistada, tagastada või vahetada tooteid. See on vajalik selleks, et tagada transporditeenuse osutaja tarne täitmise ja saata teile teavet toote kättesaamise kohta.
 • Jagame teie isikukoodi, et saada ja kasutada andmeid, mida te ise pole esitanud, kuid mis on vajalikud teie ostu sooritamiseks või konto loomiseks meie tarnijate juures selle teenuse jaoks.
 • Jagame teie isikukoodi ettevõttega, kes aitab Cellbesil tagada, et teie kontaktandmed on õiged.
 • Jagame teie ostuajalugu ettevõttega, keda kasutame analüüsimiseks, kuidas saaksime parandada oma teenust ja pakkumisi oma klientidele.
 • Kui te ei soorita makset õigeaegselt, jagame teie isikuandmeid teatud ettevõttega, keda kasutame maksete sissenõudmiseks.
 • Jagame teie isikuandmeid, et saata reklaammaterjale meie kasutatavate trükiteenuste ja tarneteenuste osutajate kaudu.


Ettevõte Cellbes jagab teie isikuandmeid ka valitud ettevõtteväliste IT-ettevõtetega, keda kasutatakse, kuid vaid sel määral, mis on vajalik, et tarnijad saaksid oma kohuseid täita meie ees.


Kui te soovite rohkem teavet selle kohta, milliste ettevõtete või asutustega jagame teie isikuandmeid, siis võite alati võtta Cellbesi klienditeenindusega ühendust.Kas Cellbes edastab isikuandmeid väljapoole ELi/EMPd?

Ettevõte Cellbes töötleb reeglina teie isikuandmeid ELis/EMPs, kuid teatud juhul võime kasutada ELi/EMP väliseid tarnijaid. Kui edastame isikuandmeid väljapoole ELi/EMPd, teeme  seda vaid siis, kui toetame edastamist kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega.Millised õigused teil on, et mõjutada seda, kuidas Cellbes töötleb teie isikuandmeid?

Kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega on teil mitmed õigused seonduvalt teie isikuandmete töötlemisega. Allpool on kirjeldatud teie õigusi ja mida need sisaldavad. Oma õiguste kasutamiseks võtke ühendust klienditeenindusega (vt kontaktandmeid eespool).Nõusoleku tagasivõtmine

Kui töötleme teie isikuandmeid toetudes sellele, et te olete andnud meile nõusoleku, on teil igal ajal õigus tühistada nõusolek, mille andsite oma isikuandmete töötlemise kohta, täielikult või osaliselt. Nõusoleku tagasi võtmine kehtib päevast, mil see võeti tagasi.Õigus tutvuda andmetega

Teil on õigus saada kinnitust, kas teie isikuandmeid käsitletakse ja saada juurdepääs teabele, kuidas isikuandmeid käsitletakse, nt töötlemise eesmärk ja töödeldavate isikuandmete liigid. Teil on ka õigus saada koopia töödeldavatest isikuandmetest.Õigus andmete parandamisele

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist põhjendamatu viivituseta ja mittetäielike isikuandmete täiendamist.

Õigus andmete kustutamisele (nn õigus olla unustatud)

Teil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui


 • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
 • te võtate tagasi oma nõusoleku, millel töötlemine põhineb ja puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
 • te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes, eeldusel, et meil pole õiguspäraseid põhjuseid jätkata töötlemist, mis kaaluksid üles teie õiguspärase põhjuse mitte jätkamiseks;
 • kui isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult või
 • kui isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita meile kehtivat õiguslikku kohustust.


Ettevõte Cellbes kustutab teie isikuandmed teie palvel, eeldusel, et pole kohustust säilitada isikuandmeid kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega või muu õigusaktiga.Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, kui


 • te vaidlustate andmete õigsuse (vaid ajaks, mis võimaldab meil neid kontrollida);
 • töötlemine on ebaseaduslik ja te palute kustutamise asemel nendele juurdepääsu piirata;
 • me ei vaja isikuandmeid enam, kuid need on teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks või kaitsmiseks või
 • te olete esitanud vastuväite töötlemise kohta, kui meil ei ole toimunud huvide tasakaalustamist.


Õigus esitada töötlemise vastu vastuväiteid

Teil on õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele, mille aluseks on asjaomaste huvide kaalumine – sh profiilianalüüsi tegemine (lugege rohkem selle kohta allpool olevast tabelist). See ei kehti, kui meil on kaalukad põhjused töötlemiseks, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui eesmärk on õigusnõuete koostamine, nõudmine või kaitsmine.


Teil on õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele reklaammaterjalide saatmise eesmärgil, mis hõlmab profiilianalüüsi sellisel määral, mil see on seotud otseturundusega. Kui te esitate vastuväite reklaammaterjalide ja/või profiilianalüüsi vastu, ei või teie isikuandmeid kasutada enam sellisel eesmärgil.Õigus esitada kaebus

Teil on õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele (ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist). Selline kaebus esitatakse järelevalveasutusele, mis asub ELi/EMP liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või kus väidetavalt leidis aset kehtivate isikuandmete kaitset käsitlevate seaduste ja eeskirjade rikkumine. Volitatud järelevalveasutus Rootsis on Rootsi andmekaitseinspektsioon (www.datainspektionen.se).Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus saada isikuandmeid, mis puudutavad teid ja mille te olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning teil on õigus edastada need teisele isikuandmete töötlemise eest vastutavale poolele (andmete ülekantavus), kui

 • töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingul ja
 • töötlemine toimub automatiseeritult.


Teil on õigus nõuda isikuandmete ülekandmist otse meilt teisele isikuandmete töötlemise eest vastutavale poolele, kui see on tehniliselt võimalik.


Siit saate lugeda täpsemalt, kuidas me teie isikuandmeid töötleme:

Privaatsuseeskirjad - PDF

Kindel kohaletoimetamine
Turvaline maksmine
14-päevane tagastusõigus

Osta riideid ja aksessuaare interneti kaudu Cellbesist.

Turvaline ostlemine

Cellbesist

Klienditeenindus

 • 64 54 444

 • Cellbes,
  postkast 484,
  10504 Tallinn

Uudiskiri

Telli meie uudiskiri, et saada teavet saabunud uudistoodete ja uute pakkumiste kohta ning lugeda meie uudiseid.

Jälgi meid

 • Toimetame kaupa ainult Eesti aadressidele.
 • Kohaletoimetamine al. 4,09. Min. tellimuse väärtus €20.
 • 14-päevane tagastusõigus.