Klienditeenindus

E-R 8:00-19:00, L 9:00-16:00
64 54 444

kysimused@cellbes.ee

Klienditeenindus on avatud argipäeviti kl. 8:00-19:00, laupäeviti kl. 9:00-16:00. Aitame meeleldi kõikide tellimust puudutavate küsimustega (tellimine, kohaletoimetamine, maksmine, tagastamine jm).

Mine klienditeeninduse lehele

PRIVAATSUSEESKIRJAD

Cellbes hoolib oma klientide privaatsuse kaitsmisest. Privaatsuspõhimõtetes kirjeldame, kuidas me kasutame ja salvestame teie isikuandmeid - ja millistel eesmärkidel.

Kasutame teie isikuandmeid selleks, et:

Hallata teie ostusid meie juures, samuti teie kontot juhul, kui olete sellise konto avanud. Näiteks selleks, et võimaldada teile konto loomisega kaasnevate funktsioonide kasutamine. Samuti selleks, et meiepoolne suhtlus ja meie pakkumised oleksid võimalikult asjakohased ja huvitavad. See tähendab, et teile saabuvad e-kirjad, SMSid ja tavapostitused põhinevad teie ostuajalool ja toodetel, mille vastu olete ise huvi üles näidanud.

Millised õigused on teil teie isikuandmete töötlemise mõjutamiseks meie juures?

Teil on GDPR-i alusel mitmeid õigusi, sealhulgas õigus olla vastu andmete kasutamisele turunduslikel eesmärkidel.

Kes vastutab teie isikuandmete töötlemise eest?

Teie isikuandmeid töötleme meie ehk Cellbes AB (reg. nr 556110-4109) (edaspidi „Cellbes“).

Teie privaatsus on meie jaoks oluline. Käesolevates eeskirjades teavitame teid, kuidas me töötleme teie isikuandmeid, kui te ostate meie käest, külastate meie kodulehte ning identifitseerite end, loote ja kasutate kontot, samuti kui te saate meilt uudiskirju, tekstisõnumeid, postitusi, teavet või muid reklaammaterjale.

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse või kui soovite pöörduda meie poole seoses oma õigustega, palun võtke meiega ühendust Cellbes – te saate meiega lihtsalt ühendust kirjutades meile aadressil klienditeenindus@cellbes.ee. Meie postiaadress on Cellbes, postkast 484, 10504 Tallinn . Telefoni teel meiega ühenduse saamiseks helistage numbril 64 54 444

Kuidas me töötleme teie isikuandmeid?

Kokkuvõttes töötleme me teie andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • hallata teie oste, kui te ostate meie käest;
 • hallata teie kontot, kui te otsustasite luua konto (nt saada kasu konto eelistest, mis kaasnevad konto loomisega);
 • saata teile reklaammaterjale e-posti, tekstisõnumi ja posti teel;
 • koostada eripakkumisi ja teie jaoks asjakohaseid pakkumisi toetudes teie ostuajaloole ja toodetele, mille suhtes te olete huvi üles näidanud (nt klõpsates meie uudiskirjas ja tekstisõnumis);
 • järgida kehtivaid seadusi ja eeskirju ning
 • pakkuda kodulehel funktsioone, mis muudavad selle võimalikult lihtsalt kasutatavaks.

Ettevõtte Cellbes jaoks on väga oluline teavitada võimalikult selgelt, kuidas me teie isikuandmeid käsitleme. Soovite teada täpsemalt, miks me teie isikuandmeid käsitleme? Selle kohta saate lugeda lähemalt käesolevate eeskirjade lõpust. Seal on kirjeldatud täpsemalt, miks me töötleme teie isikuandmeid, milliseid andmeid me töötleme ja kaua me neid töötleme. Esitatud on ka teave õiguslike aluste kohta, millele me toetume teie isikuandmete töötlemisel seaduspäraselt ja kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Kuidas me kaitseme teie isikuandmeid?

Meie ja meie koostööpartnerid on võtnud mitmeid organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid. Me tegeleme aktiivselt sellega, et tagada ELi isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete järgimine. Meil on mitmeid IT-süsteeme ja funktsioone, mis aitavad meil kaitsta teie isikuandmeid ebaseadusliku ja volitamata töötlemise eest. Lisaks on meil ettevõttesisesed toimingud, millega tagatakse, et teie isikuandmetele ei pääse juurde need, kellel selleks vajadust pole.

 

Kas te peate meile esitama oma isikuandmed ja mis siis, kui te seda ei tee?

Selleks, et me saaksime teile pakkuda teatavaid teenuseid ja et oleks võimalik sõlmida leping ettevõttega Cellbes, on vajalik, et esitaksite meile teatud isikuandmed. Kui te ei esita meile isikuandmeid, mida meil on vaja teie lepingu täitmiseks, siis võime me mh mitte tarnida teile kaupu.

Kui te ei esita meile teavet, mida vajatakse töötlemiseks, mida me teeme teie nõusoleku kohaselt, siis me ei saa töödelda teie isikuandmeid sel eesmärgil. Teie nõusolekut on vaja nt kui soovite jätkata uudiskirjade, tekstisõnumite ja postituste saamist, mis sisaldavad teile mõeldud teavet ja pakkumisi, pikema aja jooksul, kui see, mille kohta me teie teavet saadame (vt allpool esitatud teavet).

Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele?

Teie isikuandmeid käsitletakse lähteandmetena vaid ettevõttes Cellbes. Teie isikuandmeid võidakse jagada väljapoole ettevõtet Cellbes, kui see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ja kui meil on vaja abi asjadega, mis pole meie põhioskused, misläbi me saame pakkuda teile meie tooteid parimate hindadega.

 

Siin esitame me täpsemat teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid jagame.

 • Me jagame teie isikuandmeid meie ettevõtteväliste klienditeenuse osutajatega, et tagada teile hea klienditeenindus.
 • Et me saaks müüa kaupu, mida te soovite osta, jagame me teie isikuandmeid meie tarnijatega, kes tagavad teie valitud makseviisi. Olenevalt teie valitud makseviisist võib see erineda, mis andmeid täpselt tarnijad töötlevad ja kuidas nad seda teevad.
 • Me jagame teie isikuandmeid meie transporditeenuse osutajaga, et tarnida teile teie ostetud tooteid või et te saaks tühistada või tagastada või vahetada tooteid. Me teeme seda selleks, et tagada, et transporditeenuse osutaja saab täita tarne ja saata teile teavet, et te võite oma tooted kätte saada.
 • Me jagame teie isikukoodi, et saada ja kasutada andmeid, mida te ise pole meile esitanud, kuid mis on vajalik teie ostu sooritamiseks või konto loomiseks meie tarnijate juurde selle teenuse jaoks.
 • Me jagame teie isikukoodi ettevõttega, kes aitab meil tagada, et teie kontaktandmed on õiged.
 • Me jagame teie ostuajalugu ettevõttega, keda me kasutame, et analüüsida, kuidas me saame parandada oma teenust ja meie pakkumisi oma
 • Kui te ei maksa õigeaegselt, siis me jagame teie isikuandmeid teatud ettevõttega, keda me kasutame maksete sissenõudmiseks.
 • Me jagame teie isikuandmeid, et saata reklaammaterjale meie kasutatavate trükiteenuste ja tarneteenuste osutajate kaudu.

Ettevõte Cellbes jagab teie isikuandmeid ka valitud ettevõtteväliste IT-ettevõtetega, keda me kasutame, kuid vaid sel määral, mis on vajalik, et tarnijad saaksid oma kohuseid täita meie ees.

 

Kui te soovite rohkemat teavet selle kohta, milliste ettevõtete või asutustega me jagame isikuandmeid, siis võite te alati võtta meiega ühendust.

 

Kas me edastame isikuandmeid väljapoole ELi/EMPd?

Ettevõte Cellbes töötleb reeglina teie isikuandmeid ELis/EMPs, kuid teatud juhul me võime kasutada ELi/EMP väliseid tarnijaid. Kui me edastame isikuandmeid väljapoole ELi/EMPd, teeme me seda vaid siis, kui me toetame edastamist kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Me jagame teie isikuandmeid Ameerika Ühendriikide isikuandmete volitatud töötlejatega, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel, et osutada meile IT-teenuseid. Nimetatud ettevõtetel on andmekaitsealane Privacy Shield sertifikaat. Vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele tuleb isikuandmeid edastada Ameerika Ühendriikides asuvatele saajatele, kui neil on Privacy Shield sertifikaat. Privacy Shield on Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping, mille eesmärk on kaitsta Euroopa põhiõigusi ja tagada õiguskaitse ettevõtetele, kes edastavad isikuandmeid Ameerika Ühendriikidesse. Ameerika Ühendriikide ettevõtted, kes soovivad saada Privacy Shield sertifikaati peavad esitama taotluse Ameerika Ühendriikide majandusministeeriumile, kes tagab, et ettevõtete privaatsuseeskirjad on kooskõlas Privacy Shield sertifikaadi nõudega kõrgete turvalisusstandardite kohta.

Millised õigused teil on, et mõjutada seda, kuidas me töötleme teie isikuandmeid?

Kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega on teil mitmed õigused seonduvalt teie isikuandmete töötlemisega. Allpool on kirjeldatud teie õigusi ja mida need sisaldavad. Oma õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust (vt kontaktandmeid eespool).

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui me töötleme teie isikuandmeid toetudes sellele, et te olete andnud meile nõusoleku, on teil igal ajal õigus tühistada nõusolek, mille andsite oma isikuandmete töötlemise kohta, täielikult või osaliselt. Nõusoleku tagasi võtmine kehtib päevast, mil see võeti tagasi.

Õigus tutvuda andmetega

Teil on õigus saada kinnitust, kas teie isikuandmeid käsitletakse, ja saada juurdepääs teabele, kuidas isikuandmeid käsitletakse, nt töötlemise eesmärk ja töödeldavate isikuandmete liigid. Teil on ka õigus saada koopia töödeldavatest isikuandmetest.

Õigus andmete parandamisele

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist põhjendamatu viivituseta ja mittetäielike isikuandmete täiendamist.

Õigus andmete kustutamisele (nn õigus olla unustatud)

Teil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui

 • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
 • te võtate tagasi oma nõusoleku, millel töötlemine põhineb, ja puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
 • te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes, eeldusel, et meil pole õiguspäraseid põhjuseid jätkata töötlemist, mis kaaluksid üles teie õiguspärase põhjuse mitte jätkamiseks;
 • kui isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult või
 • kui isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita meile kehtivat õiguslikku kohustust.

Ettevõte Cellbes kustutab teie isikuandmed teie palvel, eeldusel, et meil pole kohustust säilitada isikuandmeid kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega või muu õigusaktiga.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, kui

 • te vaidlustate andmete õigsuse (vaid ajaks, mis võimaldab meil neid kontrollida);
 • töötlemine on ebaseaduslik ja te palute kustutamise asemel nendele juurdepääsu piirata;
 • me ei vaja isikuandmeid enam, kuid need on teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks või kaitsmiseks või
 • te olete esitanud vastuväite töötlemise kohta, kui meil ei ole toimunud huvide tasakaalustamist.

Õigus esitada töötlemise vastu vastuväiteid

Teil on õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele, mille aluseks on asjaomaste huvide kaalumine – sh profiilianalüüsi tegemine (lugege rohkem selle kohta allpool olevast tabelist). See ei kehti, kui meil on kaalukad põhjused töötlemiseks, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui eesmärk on õigusnõuete koostamine, nõudmine või kaitsmine.

Teil on õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele reklaammaterjalide saatmise eesmärgil, mis hõlmab profiilianalüüsi sellisel määral, mil see on seotud otseturundusega. Kui te esitate vastuväite reklaammaterjalide ja/või profiilianalüüsi vastu, ei või teie isikuandmeid kasutada enam sellisel eesmärgil.

Õigus esitada kaebus

Teil on õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele (ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist). Selline kaebus esitatakse järelevalveasutusele, mis asub ELi/EMP liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või kus väidetavalt leidis aset kehtivate isikuandmete kaitset käsitlevate seaduste ja eeskirjade rikkumine.

Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus saada isikuandmeid, mis puudutavad teid ja mille te olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning teil on õigus edastada need teisele isikuandmete töötlemise eest vastutavale poolele (andmete ülekantavus), kui

 • töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingul ja
 • töötlemine toimub automatiseeritult.

Teil on õigus nõuda isikuandmete ülekandmist otse meilt teisele isikuandmete töötlemise eest vastutavale poolele, kui see on tehniliselt võimalik.

Siit saate lugeda täpsemalt, kuidas me teie isikuandmeid töötleme:

Privaatsuseeskirjad - PDF