Cellbesi tellimistingimused

Müüja andmed

Consortio Fashion Group OÜ; registrikood 10962214; postiaadress: PK 484, 10504 Tallinn

Tellimistingimuste kehtivus

Käesolevad tellimistingimused kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping), mis sõlmitakse tellimuse alusel internetis aadressil www.cellbes.ee asuvast Cellbesi eestikeelsest internetipoest või Eestis Consortio Fashion Group OÜ poolt levitatavatest Cellbesi postimüügikataloogidest (edaspidi kõik koos Cellbesi kataloog) kaupa telliva isiku (edaspidi Ostja) ning Consortio Fashion Group OÜ (edaspidi Müüja) vahel.
Müüjal on õigus tellimistingimusi ühepoolselt igal ajal muuta. Muudetud tellimistingimused kehtivad üksnes tellimuste suhtes, mis on esitatud pärast tellimistingimuste muutmist, kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti. Tellimistingimuste käesolev redaktsioon kehtib postimüügikataloogidest tellimisel ning Cellbesi internetipoest tellimisel alates 1.10.2012. a. Tellimistingimuste käesolev redaktsioon asendab kõik eelnevad tellimistingimused, mis kehtisid tellimisel Cellbesi postimüügikataloogidest ja internetipoest.

Lepingu sõlmimine ja jõustumine

Ostja tellimus loetakse pakkumuseks võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses. Müüja ei pea oma nõustumisest tellimusega Ostjale eraldi teatama. Müüja loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma. Müüja kinnitus tellimuse kättesaamise kohta omab üksnes informatiivset tähendust ning ei ole Müüja nõustumus tellimusega Lepingu sõlmimise eesmärgil. Tellimus lõpeb 10 nädalat pärast selle Müüja poolt kättesaamist.
Tellimust esitades kinnitab Ostja, et tema teo- ja otsusevõime ei ole piiratud ning ta omab Eestis püsivat elukohta.

Kauba hind, postikulu

Cellbesi kataloogis toodud kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigi käibemaksu. Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu seoses maksude, valuutakursside või toorainehindade järsu muutusega.
Tellimuse minimaalne väärtus on 20 €.Tellimuse hinnale lisandub, olenemata tegelikult edastatavate pakkide arvust, ühekordne tasu postiteenuse eest, mis sisaldab käibemaksu. Postikulu arvestatakse ainult üks kord koos esimese saadetisega ning see ei kuulu tagastamisele. Kui Ostja valib kauba tarneviisiks Eesti Posti, on postikulu 6,49 €. Kui Ostja valib kauba tarneviisiks SmartPOSTi pakiautomaadi, on postikulu 3,99 €. Kui Ostja valib kauba tarneviisiks Eesti Posti Omniva pakiautomaadi, on postikulu 3,99 €. SmartPOSTi kaudu kättesaadava postipaki mõõdud ei tohi olla suuremad kui 60 x 60 x 60 cm. Juhul, kui tellitud kauba pakendamiseks vajaliku postipaki mõõdud on suuremad kui 60 x 60 x 60 cm, siis toimetab Müüja kauba kohale Eesti Posti vahendusel. Eesti Posti Omniva pakiautomaadi kaudu kättesaadava postipaki mõõdud ei tohi olla suuremad kui 41 x 38 x 64 cm. Juhul, kui tellitud kauba pakendamiseks vajaliku postipaki mõõdud on suuremad kui 41 x 38 x 64 cm, siis toimetab Müüja kauba kohale Eesti Posti vahendusel.

Tellimuse eest maksmine

Ostja on kohustatud kogu tellitud kauba hinna Müüjale tasuma hiljemalt kauba Ostjale või Ostja volitatud isikule üleandmisel kauba üleandmise kohas.
Ostja ei ole kohustatud kogu tellitud kauba hinda tasuma kauba üleandmise kohas, kui ta on kaupade ostu finantseerimiseks sõlminud Müüjaga krediidilepingu vastavalt Cellbesi krediidilepingu üldtingimustele. Maksetähtajad ja maksete teostamise kord on sellisel juhul ära toodud krediidilepingus. Krediidilepingu sõlmimise korral loetakse kauba ostuhind tasutuks alates krediidi täielikust tagastamisest.

Ostja õigus Lepingust taganeda ja kaup tagastada

Ostjal on õigus Lepingust taganeda 14 päeva jooksul arvates kauba kättesaamisest. Lepingust taganemiseks tuleb Ostjal täita kaubaga kaasasolev tagastusleht ja viia kaup originaalpakendis kauba üleandmise kohta (kas lähimasse AS-i Eesti Post postiasutusse, SmartPOSTi (kui pakiautomaat, kust paki kätte said, on hõivatud, võib järgmisel päeval paki tagastada ükskõik millisesse SmartPosti pakiautomaati); või Eesti Posti Omniva pakiautomaati). Kaup ei tohi olla kasutatud.

Müüja tagastab Ostjale tellimuse eest tasutud maksed Ostja poolt tagastuslehel osundatud pangaarvele või teeb kättesaadavaks sularahas Eesti Posti vahendusel hiljemalt 30 päeva jooksul alates Lepingust taganemise teate jõudmisest Müüjani. Postikulu ei tagastata. Juhul, kui Ostja tagastab kauba ja soovib selle vahetamist teise kauba vastu, siis tasaarvestab Müüja tagastatud kauba ostuhinna tagastamise nõude kattuvas ulatuses vahetuskauba hinna tasumise nõudega. Juhul, kui vahetuskauba hind on suurem kui tagastatud kauba hind, tasub Ostja vahesumma kauba kättesaamisel. Juhul, kui vahetukauba hind on tagastatud kauba hinnast väiksem, tagastab Müüja vahesumma Ostja tagastuslehel märgitud pangaarvele või sularahas Eesti Posti vahendusel. Müüjal on õigus tasaarvestada tagastamisele kuuluv summa Ostja ülejäänud tellimustest tulenevate Müüja nõuetega Ostja vastu, sh Ostjaga tellitud kauba ostuhinna finantseerimiseks sõlmitud krediidilepingutest tulenevate nõuetega.
Tagastada ei ole võimalik kaupu, mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt, avatud pakendiga audio- ja videosalvestisi ning arvutitarkvara, kosmeetikatooteid ja aluspesu. Tooted, mis on mõõtulõigatud või mida ei saa nende olemuse tõttu tagastada, mis on kiiresti riknevad või mille kasutamistähtaeg on möödunud, ei kuulu tagastamisele. Müügilepingust taganemise korral loetakse, et Ostja on taganenud ka müügilepingu finantseerimiseks sõlmitud krediidilepingust.

Kauba puudused

Müüja vastutab kõigi müüdud kaupade puuduste eest, mis ilmnevad kahe aasta jooksul kauba üleandmisest Ostjale. Juhul, kui kauba puudus ilmneb kuue kuu jooksul kauba Ostjale üleandmisest, kehtib eeldus, et puudus oli olemas kauba Ostjale üleandmise hetkel, kui selline eeldus ei ole vastuolus kauba või puuduse olemusega. Müüja ei vastuta kauba puuduse eest, kui kauba puudus tekkis pärast kauba üleandmist Ostjale, samuti, kui puudus on tingitud valest kasutamisest või tavapärasest kulumisest.
Puuduste esinemisel on Ostjal õigus nõuda kauba tasuta parandamist või kauba vahetamist sama puudusteta kauba vastu. Kui kaupa ei ole võimalik vahetada, on Ostjal õigus Lepingust taganeda.

Müüja taganemisõigus

Müüjal on õigus Ostjaga sõlmitud Lepingust taganeda, kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida, muu hulgas kaubavarude lõppemise tõttu. Müüja informeerib Ostjat Lepingust taganemisest esimesel võimalusel kas telefoni, e-posti või posti teel. Juhul, kui Ostja on tellitud kauba eest juba tasunud, tagastab Müüja ostuhinna hiljemalt 30 päeva jooksul. Juhul, kui Ostja on tellitud kauba ostuhinna finantseerimiseks sõlminud krediidilepingu, loetakse Müüja taganenuks ka krediidilepingust.

Tellimuse täitmise tähtajad

Tellimuse täitmise tähtaeg on keskmiselt 3 nädalat, kuid kõrghooajal võib tähtaeg mõne nädala võrra pikeneda. Juhul, kui tellimuse täitmise tähtaeg on pikem kui 30 päeva, teavitab Müüja sellest Ostjat telefoni, e-posti või posti teel. Juhul, kui tellitud kaupu ei ole võimalik koos laost välja saata, saadab Müüja tellitud kauba Ostjale mitme saadetisena.

Tellimuse täitmise koht

Cellbesi kataloogidest on kaupa võimalik tellida üksnes Eesti Vabariigi piires. Kui Ostja valib kauba üleandmise kohaks elukohajärgse AS Eesti Post postiasutuse, on tellimuse täitmise kohaks AS Eesti Post postiasutus. Kui Ostja valib kauba üleandmise kohaks SmartPOSTi pakiautomaadi, on tellimuse täitmise kohaks SmartPOSTi pakiautomaat. Kui Ostja valib kauba üleandmise kohaks Eesti Posti Omniva pakiautomaadi, on tellimuse täitmise kohaks Eesti Posti Omniva pakiautomaat.

Kauba vastuvõtmine

Ostja kaupa hoitakse AS Eesti Post postiasutuses 21 päeva, mille jooksul saadetakse Ostjale tellitud kauba saabumise kohta kaks kirjalikku teadet.
SmartPOSTi pakiautomaadis hoitakse pakki 7 päeva, mille jooksul saadetakse Ostjale kaks SMS-i. Eesti Posti Omniva pakiautomaadis hoitakse pakki 7 päeva, mille jooksul saadetakse Ostjale üks SMS ja üks e-kiri. Kui Ostja ei tule tellitud kaubale selle postiasutuses või pakiautomaadis hoiustamise tähtaja jooksul järele, loetakse Ostja Lepingust taganenuks. Müüja nõudmisel on Ostja kohustatud hüvitama tellitud kauba Ostjale saatmise postikulu.

Kauba vahetamine

Ostjal on 14 päeva jooksul arvates kauba kättesaamisest õigus Lepingust taganeda ja vahetada tellitud kaup teise kauba vastu. Ostja sooviavaldus kauba vahetamiseks loetakse Ostja pakkumuseks sõlmida uus Leping.

Omandireservatsioon

Tellimuse alusel Ostjale tarnitud kauba omandiõigus jääb kuni ostuhinna täieliku tasumiseni Müüjale.

Vastutus

Müüja jätab endale õiguse korrigeerida trükivigade tõttu kataloogi sattunud väärinfot. Müüja ei vastuta võimalike trükivigade eest.
Trükitehnilistel põhjustel võivad kataloogis toodud värvid pisut tegelikust erineda. Müüja ei vastuta sellise värvide erinevuse eest.
Müüja vastutab vaid raskest hooletusest või tahtlusest tingitud kahju eest, v.a tervisehäirete põhjustamise korral.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Lepingute täitmiseks ja nende täitmise tagamiseks on Consortio Fashion Group OÜ-l õigus isikuandmeid kasutada sõltumata nõusolekust. Tellimuse tegemisel ostja poolt avaldatud elektroonilisi kontaktandmeid on Consortio Fashion Group OÜ-l õigus kasutada oma samasuguste kaupade ja teenuste reklaamiliseks otseturustuse teel seni, kuni ostja on selle ära keelanud, teatades keelamise soovist e-posti aadressil isikuandmed@cellbes.ee.

Isikuandmete töötlemine muul eesmärgil ja viisil on lubatud, kui ostja annab selleks tellimuse esitamisel nõusoleku.

Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise eesmärgiks on kliendisuhete hoidmine, samuti müüja ning tema kontsernikaaslaste ja koostööpartnerite turundustegevuse läbiviimine ning turu-uuringute ja otsereklaami tegemine posti, telefoni või muu elektroonilise meedia kaudu. Nõusoleku alusel töödeldavateks andmeteks on ostja poolt müüjale avaldatud ning ostja tellimuse alusel sõlmitud lepingute täitmise käigus müüjale teatavaks saanud isikuandmed, sh nimi, kontaktandmed, isikukood, vanus, tellitud kaubad, ostja poolt kasutatud pangakontode numbrid, andmeid ostja maksekäitumise kohta jmt andmed. Consortio Fashion Group OÜ õigused laienevad ka isikutele, kellele ta on loovutanud lepingust tulenevad nõuded. Isikud, kellele Consortio Fashion Group OÜ võib ülaltoodud andmeid ülaltoodud eesmärkidel kasutamiseks edastada, on Consortio Fashion Group OÜ kontserni kuuluvad ettevõtjad ja koostööpartnerid. Käesoleval hetkel on müüja kontserni kuuluvateks ettevõtjateks ja koostööpartneriteks järgmised isikud: Consortio Invest AB (556705-2997, aadress Norrlandsgatan 7, SE-111 43 Stockholm, Sweden), Cellbes AB (556110-4109, aadress Risängsgatan 4-6, SE-501 81 Borås, Sweden), Halens AB (556076-1198, aadress Risängsgatan 4-6, SE-501 87 Borås, Sweden), Time Finans AB (556158-1041, aadress Box 947, SE-501 10 Borås, Sweden). Edastamine toimub pooltevahelise lepingu alusel. Lisaks võib Consortio Fashion Group OÜ lubada ostjate kontaktandmete kasutamist oma majandustegevuse analüüsimiseks ja kavandamiseks ka kolmandatele isikutele, keda Müüja kasutab Lepingute täitmisel ja nende täitmise tagamisel, muuhulgas posti- ja finantsteenuse ning inkassoteenuse osutajatele (praegusel hetkel on nendeks isikuteks Itella SmartPOST OÜ, AS Eesti Post, OK Incure OÜ ja Lindorff Eesti AS).

Ostjal on igal ajal õigus tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete kogumisek ning kasutamiseks ülaltoodud viisil, teatades vastavast soovist aadressil Cellbes, Postkast 484, 10504 Tallinn või isikuandmed@cellbes.ee.

Nõuete pantimine ja loovutamine

Müüjal on õigus loovutada ja pantida Ostjaga sõlmitud Lepingutest tulenevaid nõudeid kolmandatele isikutele.

Sissenõudmiskulud

Müüjal või tema poolt volitatud isikul, samuti isikul, kellele Müüja on loovutanud Ostjaga sõlmitud Lepingust tulenevad nõuded, on õigus nõuda Ostjalt Ostja-poolsete maksetega viivitamisel sisse ka Ostjaga sõlmitud Lepingust tulenevate nõuete sissenõudmisega kaasnevad vajalikud ja mõistlikud kulud, sh kulud õigusabile ning inkassoteenustele.

Tellimuse vastuvõtmisest keeldumine

Müüjal on õigus keelduda Ostjalt tellimuse vastuvõtmisest ja Lepingu sõlmimisest omal äranägemisel.

Lõppsätted

Käesolevatele tellimistingimustele ning Cellbesi kataloogi müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.


Sulge
Helista meile
(E-R 8:00-20:00, L-P 9:00-16:00) 64 54 444
Saada meile e-mail kysimused@cellbes.ee
Klienditeenindus on avatud argipäeviti kl. 8:00-20:00, nädalavahetusel kl. 9:00-16:00. Aitame meeleldi kõikide tellimust puudutavate küsimustega (tellimine, kohaletoimetamine, maksmine, tagastamine jm).
Mine klienditeeninduse lehele